ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกมหาหงส์

ชื่ออื่น : กระทายหงส์, หางหงส์, Ginger Lily, White Ginger

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hedychium coronarium J.Koenig

วงศ์ : ZINGIBERACEAE

ลักษณะ : มหาหงส์ เป็นไม้หัวหรือมีเหง้า มีความสูงประมาณ 0 ถึง 1 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้หัวล้มลุก อายุหลายฤดู มีลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า ลำต้นเหนือดินมีกาบใบโอบกันแน่น เรียกว่าลำต้นเทียม มีหลายลำรวมกันอยู่เป็นกอ สูง 1 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียวกัน รูปหอกแกมรูป่ขอบขนาน ยาว 30-50 เซนติเมตร ช่อดอกออกที่ยอด มีดอกย่อย 3-4 ดอก สีขาว เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-10 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : มิถุนายน - พฤศจิกายน ดอกออกตลอดปี ดอกบาน 2 วันโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน และหอมแรงในช่วงใกล้ค่ำ

การปลูก : สามารถปลูกเป็นไม้กระถางหรือลงแปลงก็ได้ ชอบดินร่วนระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุสูง อยู่ได้ทั้งกลางแจ้งและในที่ร่มรำไร ควรพรวนดินกำจัดวัชพืช ตัดแต่งลำที่มีมากเกินไปออก จะช่วยให้พุ่มโปร่ง ออกดอกสวยงาม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  แยกหน่อ