ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกมหาพรหมราชินี

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mitrephora sirikitiae Weerasooriya,Chalermglin & R.M.K.Saund

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : มหาพรหมราชินี เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 3 ถึง 5 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก เป็นพรรณไม้ที่ค้นพบใหม่ สูง 3-5 เมตร ทรงพุ่มกลม เปลือกต้นหนา กิ่งอ่อนมีขนนุ่ม ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ยาว 12-16 เซนติเมตร ผิวใบเรียบ ดอกเดี่ยว ออกตรงข้ามใบ กลีบดอกชั้นนอก 3 กลีบ รูปไข่กลับ สีขาว กลีบดอกชั้นในประกบกันเป็นรูปกระเช้า สีม่วงแดง เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-10 เซนติเมตร ผลกลุ่ม มีผลย่อย 5-8 ผล มีหลายเมล็ดฤดูดอกบาน : เมษายน - พฤษภาคม ดอกบาน 2 วันโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน และหอมแรงในช่วงใกล้ค่ำ

การปลูก : ควรปลูกลงเนินกลางแจ้ง ให้ห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 4 เมตร ต้นที่อยู่บนดอยหรือแห้งแล้งจะทิ้งใบและออกดอกเต็มต้น ไม่ควรปลูกลงกระถางหรือปลูกลงแปลงในที่ร่ม เพราะจะไม่ออกดอก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ทาบกิ่ง เสียบยอด