ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพุทธชาด

ชื่ออื่น : ไก่น้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jasminum auriculatum Vahl

วงศ์ : OLEACEAE

ลักษณะ : พุทธชาด เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย มีความสูงประมาณ 0 ถึง 0 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้รอเลื้อยเนื้อแข็ง อายุหลายปี ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรียาว 4-6 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อตรงปลายกิ่ง ช่อยาว 3-5 เซนติเมตร มีดอกย่อย 10-20 ดอก มีกลีบดอกสีขาว 7-8 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 เมตร ไม่ค่อยติดผลฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี และออกมากในช่วงฤดูฝน ดอกทยอยบานทั้งช่อ ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน และหอมแรงในช่วงใกล้ค่ำ

การปลูก : เนื่องจากชอบแสงแดดตลอดวันจึงควรปลูกห่างจากต้นไม้อื่น และถ้าปลูกในที่มีอากาศเย็นจะออกดอกมากขึ้น สามารถปลูกลงกระถางแล้วทำซุ้มให้เลื้อยไต่ หากปลูกในที่ร่มรำไรจะแตกยอดกลายเป็นไม้เลื้อย และออกดอกน้อย

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง