ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพุดแสงอุษา

ชื่ออื่น : Tahitian Gardenia, Tiare Flower

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia taitensis DC.

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : พุดแสงอุษา เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร แตกกิ่งจำนวนมาก เนื้อไม้เหนียว ใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ ใบรูปรีหรือไข่กลับ ยาว 8-12 เซนติเมตร เส้นกลางใบสีขาวอมเขียวนูนเห็นชัด ผิวใบเรียบเป็นมันทั้งสองด้าน ดอกเดี่ยวสีขาว ออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 6-7 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง4-5 เซนติเมตร ติดผล ผลไม่มีเมล็ดฤดูดอกบาน : ดอกออกตลอดปี และออกมากในช่วงฤดูฝน ดอกบาน 2 วันโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกกลางแจ้งเป็นต้นเดี่ยวห่างต้นไม้อื่น 2 เมตร ชอบดินร่วนระบายน้ำดี และสามารถปลูกเป็นไม้กระถางได้

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง