ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพุดเวียดนาม

ชื่ออื่น : Cape Jasmine, Gardenia

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia augusta (L.) Merr.

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : พุดเวียดนาม เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร แตกยอดเป็นพุ่มแน่น ใบออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน รูปรี ยาว 6-9 เซนติเมตร ผิวใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้มทั้งสองด้าน ดอกเดี่ยว สีขาว ออกที่ปลายยอด โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดสีขาว ยาว 3-4 เซนติเมตร กลีบดอกมี 6-7 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ผลรูปรี ยาว 3 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : ดอกออกตลอดปี ทยอยออกดอกและดกมากในช่วงต้นฤดูฝน ดอกบาน 2 วันโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : สามารถปลูกลงกระถางหรือปลูกลงแปลงกลางแจ้งได้ ชอบดินปลูกที่ชื้น หากปลูกในที่แห้งแล้งจะโตช้าและไม่ออกดอก หมั่นตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งให้ได้รับแสงแดดเต็มที่ จะออกดอกดกสวยงาม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง