ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพุดภูเก็ต

ชื่ออื่น : พุดป่า, รักนา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardinia thailandica Tirveng.

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : พุดภูเก็ต เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 3 ถึง 6 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-6 เมตร เปลือกต้นหนา สีน้ำตาาลอ่อน แตกกิ่งน้อย มีใบเฉพาะที่ปลายกิ่ง ใบเดี่ยวรูปไข่กลับ ยาว 10-15 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม ผิวใบด้านบนเห็นเส้นใบย่อยเป็นร่องเด่นชัด ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด มีกลีบดอก 6-8 กลีบ เมื่อแย้มมีสีขาวนวล แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 เซนติเมตร ผลกลมรี ยาว 3 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : เมษายน - กรกฎาคม ดอกบาน 2 วันโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด จะแตกพุ่มสวยงาม เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับตามแหล่งพักผ่อนชายทะเล เพราะสามารถทนต่อไอเกลือน้ำเค็มจากลมทะเล

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง