ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพุดน้ำบุศย์

ชื่ออื่น : Golden Gardenia

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia carinata Wall.

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : พุดน้ำบุศย์ เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม ไม้ประดับ รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ด สูง 1-2 เมตร แตกกิ่งจำนวนมาก กิ่งเปราะ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่ ใบรูปรี ยาว 10-15 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบหนา เรียบเป็นมันทั้งสองด้าน เส้นใบย่อยเห็นเป็นร่อง ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด โคนกลีบดอกเป็นหลอด ยาว 6-8 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 6-9 กลีบ ดอกแย้มมีสีขาวต่อมาเปลื่ยนเป็นสีเหลือง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 เซนติเมตรฤดูออกดอก : ออกดอกตลอดปี แต่ออกมากในช่วงฤดูฝน ดอกบาน 2 วันโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : เป็นไม้ที่โตเร็ว สามารถปลูกเป็นไม้กระถางได้ โดยนำกิ่งปักชำ หรือกิ่งตอนปลูกในดินร่วนที่ผสมปุ๋ยคอก ตั้งไว้กลางแจ้ง จะออกดอกภายใน 2 เดือน และเมื่อพุ่มใหญ่ควรนำลงแปลงกลางแจ้ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง