ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพุดแตรงอน

ชื่ออื่น : African Angel Trumpet, Tree Gardenia

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euclinia longiflora Salisb.

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : พุดแตรงอน เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร แตกกิ่งจำนวนมาก เป็นพุ่มเตี้ยและแน่นทึบ กิ่งเปราะ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรียาว 6-10 เซนติเมตร แผ่นใบบาง เห็นเส้นใบย่อยเป็นร่องลึกชัดเจน ขอบใบเป็นคลื่น ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด สีขาว ดอกห้อยลงเนื่องจากมีก้านดอกยาว รับน้ำหนักดอกไม่ไหว โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 10-12 เซนติเมตร ปลายกลีบแยกออกเป็น 5 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 เซนติเมตร เมื่อใกล้โรยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนฤดูดอกบาน : ตุลาคม - ธันวาคม ดอกออกตลอดปี ดอกบานอยู่นาน 2 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : เป็นพรรณไม้ที่เลี้ยงและขยายพันธุ์ง่าย เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถาง ปักหลักผูกยึดให้กิ่งตั้งขึ้น และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง