ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพุดตะแคง

ชื่ออื่น : Lady of the Night

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brunfelsia americana L.

วงศ์ : SOLANACEAE

ลักษณะ : พุดตะแคง เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นพรรณไม้จากต่างประเทศ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร แตกกิ่งจำนวนมาก ทรงพุ่มกลม ใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามและรวมเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง รูปใบหอกยาว 4-8 เซนติเมตร ดอกเดี่ยว โคนกลีบดอกเป็นหลอดยาว ปลายแยกเป็น 5 กลีบ บิดงอ ขอบกลีบซ้อนเกยกัน บานเอียงตะแคงคว่ำลง เมื่อเริ่มบานสีขาว และจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองฤดูดอกบาน : ดอกออกตลอดปี และออกมากในช่วงฤดูฝน ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : สามารถปลูกลงกลางแจ้ง หรือลงกระถางได้ ชอบดินร่วนผสมปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ที่ระบายน้ำดี ควรตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง