ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพุดซ้อน

ชื่ออื่น : แคถวา, Cape Jasmin, Gardenia

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia augusta (L.) Merr.

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : พุดซ้อน เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นพรรณไม้จากต่างประเทศ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร แตกกิ่งเป็นพุ่มหนาทึบ ใบหนาเป็นมันสีเขียวเข้ม ดอกสีขาว ออกที่ปลายยอด มีกลีบดอกจำนวนมากเรียงซ้อนกัน เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : ดอกออกตลอดปี และออกมากในช่วงฤดูฝน ดอกบานอยู่นาน 2 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน และหอมแรงในช่วงพลบค่ำถึงเช้า

การปลูก : สามารถปลูกเป็นไม้กระถาง หรือปลูกลงแปลงกลางแจ้งได้ ขยายพันธุ์และปลูกง่าย เจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกสภาพ ต้องการแสงแดดมาก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง