ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพะยอม

ชื่ออื่น : กะยอม, พะยอมทอง, Sweet Shorea

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea roxburghii G.Don

วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE

ลักษณะ : พะยอม เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ มีความสูงประมาณ 10 ถึง 20 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ลำต้นด้านล่างชะลูด เปลือกแตกเป็นร่องตามยาว ใบรูปรี ยาว 8-12 เซนติเมคร ผิวใบสาก ช่อดอกสีขาว ออกตามปลายยอดหรือตามกิ่งเป็นช่อใหญ่ มีดอกย่อยจำนวนมาก ออกดอกพร้อมกันเกือบทั้งต้น ดอกย่อยมี 5 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ผลมีปีกยาว 3 ปีก คล้ายลูกยางแต่มีขนาดเล็กกว่า เป็นพรรณไม้สัญลักษณ์ของกรมวิชาการเกษตร เป็นต้นไม้ที่มีทรงพุ่มโปร่งสวยงาม และส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายโชยไปไกลฤดูดอกบาน : ธันวาคม - กุมภาพันธุ์ ดอกบานพร้อมกันหรือทยอยบานทั้งช่อ ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ในช่วงเย็น

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้งเป็นต้นเดี่ยว ห่างจากต้นไม้อื่น 6-8 เมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ทาบกิ่ง