ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพวงแก้วมณี

ชื่ออื่น : พวงวิวาห์, Sweet Autumn, Vase Vine

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clematis paniculata Thunb.

วงศ์ : RANUNCULACEAE

ลักษณะ : พวงแก้วมณี เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นพรรณไม้จากต่างประเทศ เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็ก เจริญได้ไกล 1-3 เมตร ใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3-5 ใบ ก้านยาว มักเกี่ยวและพันกับกิ่งไม้หรือสิ่งอื่น ช่อดอกสีขาว ออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด มีดอกย่อย 4-8 ดอก ดอกย่อยมีเกสรเพศผู้ สีขาวจำนวนมาก เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 เซนติเมตร ผลมีขนฟูอยู่ที่ปลายผลฤดูดอกบาน : มาราคม - มีนาคม ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ ดอกบานอยู่ 2 วันโรย ส่งกลิ่นหอมแรงในช่วงเช้า และหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : สามารถปลูกลงกระถางขนาดใหญ่ได้ ชอบอากาศเย็น และต้องการแสงแดดเต็มที่ และควรทำค้างเล็กๆให้เลื้อยไต่

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง