ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพวงแก้วกุดั่น

ชื่ออื่น : จางน้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clematis smilacifolia Wall.

วงศ์ : RANUNCULACEAE

ลักษณะ : พวงแก้วกุดั่น เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : ป็นไม้เลื้อยขนาดเล็ก เจริญได้ไกล 1-3 เมตร ใช้ก้านใบเกาะพันพยุงเถายอด ข้อใบมีสีม่วงใบคล้ายใบพลู แต่หนา สีเขียวเข้ม ช่อดอกออกตามซอกใบ ยาว 10-15 เซนติเมตร มีดอกย่อย 2-7 ดอก ดอกตูมมีกลีบเลี้ยงสีน้ำตาลห่อหุ้ม เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 เซนติเมตร มีเกสรเพศผู้สีขาวจำนวนมาก ผลแก่แห้งและปลิวไปตามลมฤดูดอกบาน : มกราคม - มีนาคม ดอกบานอยู่ได้หลายวัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวันและหอมแรงในช่วงค่ำ

การปลูก : สามารถปลูกลงกลางแจ้งได้แล้วทำซุ้มหรือค้างให้เลื้อยจะออกดอกได้ดี หรือจะปลูกลงกระถาง ควรใช้กระถางขนาดใหญ่ ใช้ดินร่วนระบายน้ำดี ตั้งไว้กลางแจ้ง หรือในที่มีแสงค่อนข้างมาก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง