ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพลับพลึงแดง

ชื่ออื่น : Giant Spider Lily

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crinum amabile Don

วงศ์ : AMARYLLIDACEAE

ลักษณะ : พลับพลึงแดง เป็นไม้หัวหรือมีเหง้า มีความสูงประมาณ 0 ถึง 0 เมตร ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้หัวล้มลุก อายุหลายปี มีหัวใต้ดินที่เกิดจากส่วนของกาบหุ้มกันแน่น และมีใบห่อกันแน่นเห็นเป็นลำต้น ใบรูปขอบขนาน ยาว 60-80 เซนติเมตร เป็นร่องตรงกลางใบ ออกช่อดอกที่ซอกกาบใบ มีดอกย่อย 8-12 ดอก มีกลีบดอก 6 กลีบ สีม่วงแดงจนถึงแดงเข้ม ดอกทยอยบานฤดูดอกบาน : กันยายน - ตุลาคม ออกดอกตลอดปี แต่ละกอจะแทงช่อดอกบานพร้อมกันได้หลายช่อ และบานหลายวัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : เลือกหน่อที่แข็งแรงปลูกลงกระถาง หรือลงแปลงกลางแจ้ง หากปลูกเป็นแถวควรมีระยะห่างเท่าๆกัน เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะแทงหน่อขึ้นมาเป็นกอสวยงาม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  แยกหน่อ