ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพญาสัตบรรณ

ชื่ออื่น : ตีนเป็ด, สัตบรรณ, ตีนเป็ดขาว, Blackboard Tree, Devil Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia scholaris (L.) R.Br.

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะ : พญาสัตบรรณ เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ มีความสูงประมาณ 15 ถึง 20 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูง 15-25 เมตร แตกกิ่งที่ลำต้นเป็นชั้นคล้ายฉัตร เนื้อไม้อ่อนและเปราะ ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว ออกเป็นวงรอบกิ่ง มี 7 ใบ ใบย่อยรูปขอบขนาน ยาว 8-14 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อใหญ่กลม ขนาด 10-20 เซนติเมตร มีดอกย่อยสีขาวจำนวนมาก มี 5กลีบ ผลเป็นฝัก เรียวและยาว 30-40 เซนติเมตร เมื่อแห้งแล้วแตกฤดูดอกบาน : มกราคม - พฤษภาคม ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ และบานนานหลายวัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ในช่วงเย็น

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง เป็นต้นเดี่ยว ห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 8 เมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด