ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพญามุจลินทร์

ชื่ออื่น : ต้างงูใหญ่, นมเมีย, ใบเลื่อย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hoya finlaysoniana Wight

วงศ์ : ASCLEPIADACEAE

ลักษณะ : พญามุจลินทร์ เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลือยอิงอาศัยขนาดเล็ก เถายาว 1 เมตร ทุกส่วนมียางสีขาว ใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรี ยาว 20 เซนติเมตร ใบหนา ขอบใบหยักเป็นฟันเลื้อย ช่อดอกกลมและห้อยลง สีเหลืองครีม รูปครึ่งวงกลม ขนาด 5-6 เซนติเมตร มีดอกย่อย 30-40 ดอก แต่ละดอกรูปดาว มีมงกุฎอยู่ตรงกลางดอก เมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ผลเป็นฝักคู่ เมื่อแก่จะแตกฤดูดอกบาน : สิงหาคม ดอกย่อยบานพร้อมกันทั้งช่อ ดอกบานได้นาน 1 สัปดาห์ ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆในช่วงเย็น

การปลูก : ควรปลูกลงกระถางหรือกระเช้าไม้ โดยใช้รากเฟินชายผ้าสีดา ท่อนไม้ ชิ้นไม้ หรือกาบมะพร้าวสับเป็นเครื่องปลูก แขวนในที่ร่มรำไร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม กาบมะพร้าว ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง