ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกผกาแก้ว

ชื่ออื่น : นมตำเรีย, Wax Plant

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hoya carnosa R.Br.

วงศ์ : ASCLEPIADACEAE

ลักษณะ : ผกาแก้ว เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยอิงอาศัยขนาดเล็ก เถายาว 1-2 เมตร มีอายุหลายปี ทุกส่วนมียางสีขาว รากแตกตามข้อ ใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรียาว 6-9 เซนติเมตร ใบหนาอวบฉ่ำน้ำ ผิวใบสีเขียวเข้ม เรียบเป็นมันทั้งสองด้าน ช่อดอกกลม ออกที่ซอกใบ ห้อยลง สีขาว มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 เซนติเมตร มีดอกย่อย 20-30 ดอก เป็นรูปดาว สีขาวใส ขนาด 1-1.5 เซนติเมตร มีมงกุฎอยู่ตรงกลางดอก ผลเป็นฝักคู่
ฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอกปี ดอกทยอยบานพร้อมกัน บานอยู่ได้นาน 1 สัปดาห์ ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : สามารถปลูกลงคาคบต้นไม้ในบ้าน หรือปลูกลงกระถาง กระเช้าไม้โดยใช้รากเฟินชายผ้าสีดา ท่อนไม้ ชิ้นไม้ หรือกาบมะพร้าวสับเป็นเครื่องปลูก แล้วแขวนในที่ร่มรำไร หมั่นใส่ปุ๋ยเป็นช่วงๆ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม กาบมะพร้าว ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง