ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกปีบ

ชื่ออื่น : กาซะลอง, กาดสะลอง, Indian Cork Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Milllingtonia hortensis L.f.

วงศ์ : BIGNONIACEAE

ลักษณะ : ปีบ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มรูปไข่ มีความสูงประมาณ 10 ถึง 20 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดกลาง เปลือกต้นสีเทาแตกเป็นร่องลึกตามยาว ใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น ช่อดอกแบบกระจุกแยกแขนง ออกที่ปลายยอด ช่อยาว 10-20 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก โคนกลีบดอกเป็นหลอดยาวสีขาว ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร ผลเป็นฝักยาว แห้งแล้วแตก มีเมล็ดจำนวนมาก เป็นแผ่นบางมีปีกฤดูดอกบาน : ตุลาคม - มีนาคม ดอกทยอยบานทั้งช่อ ดอกบานวันเดียว บานช่วงเย็นแล้วโรยตอนเย็นของอีกวัน ส่งกลิ่นหอมแรงช่วงกลางวัน

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง เป็นต้นเดี่ยว หรือปลูกเป็นแถวให้มีระยะห่างกัน 5-6 เมตร ในพื้นที่ที่เป็นเนิน และระบายน้ำดี ควรตักแต่งกิ่งเสมอเพื่อไม่ให้กิ่งยอดใหญ่หนักเกินไปและฉีกหักได้

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด แยกหน่อ