ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกปาหนันร่องกล้า

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Goniothalamus rongklanus R.M.K. Saunders & Chalermglin

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : ปาหนันร่องกล้า เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 4 ถึง 7 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-7 เมตร เปลือกต้นสีขาวหนา มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว แตกกิ่งขนานกับพื้นดิน มีกิ่งน้อย ทรงพุ่มกลมโปร่ง ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ยาว 4-20 เซนติเมตร ดอกเดี่ยว ออกตามกิ่ง ก้านดอกเรียวยาว กลีบดอกหนาฉ่ำน้ำ สีเหลือง เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร ผลกลุ่ม มี 5-9 ผล ผลกลมรี มี 1-2 เมล็ดฤดูดอกบาน : กุมภาพันธุ์ - เมษายน ดอกทยอยบาน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกในที่มีอากาศหนาวเย็นหรือพื้นที่ระดับสูงที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์ มีร่มเงาและมีความชื้นสูงดินระบายน้ำดี มีปุ๋ยอินทรียวัตถุสูง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด