ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกปาหนันช้าง

ชื่ออื่น : กระนือเราะ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Goniothalamus giganteus Hook.f. & Thomson

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : ปาหนันช้าง เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 5 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีเขียว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-10 เมตร เปลือกต้นหนา สีเทาฉ่ำน้ำ กลิ่นฉุน แตกกิ่งน้อย ทรงพุ่มกลมใบเดี่ยวรูปใบหอกแกมรูปไข่กลับ ยาว 15-25 เซนติเมตร ผิวใบเป็นมันเรียบทั้งสองด้าน ดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อ 1-3 ช่อ ออกตามกิ่ง ดอกขนาดใหญ่และยาว เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7-10 เซนติเมตร ขอบกลีบเป็นคลื่น ผลกลุ่ม มีผลย่อย 8-16 ผล เปลือกผลขรุขระ เมื่อแก่สีเหลืองอมเขียวฤดูดอกบาน : สิงหาคม - กันยนยน ดอกทยอยบาน ดอกบานนาน 1 สัปดาห์ ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ในช่วงเย็น

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้งห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 3 เมตร ชอบดินร่วนระบายน้ำดี ต้องการน้ำมาก หมั่นพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง