ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกปอเกี๋ยน

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia ornata Kurz var. burmanica K.Larsen & S.S.Larsen

วงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ลักษณะ : ปอเกี๋ยน เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง เลื้อยได้ไกล 6-10 เมตร ตามกิ่งย่อยมีมือเกาะ ใบเดี่ยว รูปหัวใจ ปลายใบเว้าลึกเป็นสองแฉก ยาว 8-12 เซนติเมตร เห็นเส้นใบเด่นชัด ช่อดอกแยกแขนง เป็นช่อกลม ขนาด 6-10 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก มีกลีบดอก 5 กลีบ สีขาวนวลหรืดขาวอมเขียว เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ผลเป็นฝักแบบ สีดำ เมื่อแก่แตกเมล็ดกลมแบนฤดูดอกบาน : กรกฎาคม - ตุลาคม ปรกติจะออกดอกที่ปลายยอดที่ได้รับแสงแดดเท่านั้น กิ่งที่อยู่ภายในพุ่มจะไม่ออกดอก แต่ละช่อทยอยบานอยู่ได้ 3-4 วัน ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 4 เมตร แล้วทำซุ้มให้เลื้อยไต่ และควรตัดแต่งกิ่งให้ซุ้มโปร่ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง