ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกปรู๋

ชื่ออื่น : ผลู, มะตาปู๋

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin subsp. hexapetalum W

วงศ์ : ALANGIACEAE

ลักษณะ : ปรู๋ เป็นไม้ต้นแผ่เป็นรัศมี มีความสูงประมาณ 7 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูง 7-10 เมตร แตกกิ่งขนาดเล็กจำนวนมาก ทรงพุ่มกลมโปร่งและแผ่กว้าง ผลัดใบก่อนออกดอก ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่กลับจนถึงรูปรี ยาว 10-15 เซนติเมตร ปลายใบมีติ่งแหลม ออกดอกเป็นกระจุกตามกิ่งแก่ สีขาวนวล มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 เซนติเมตร มีดอกย่อย 10-20 ดอก ทยอยบาน มีกลีบดอก 5-7 กลีบ เกสรเพศผู้สีขาวยาวเด่นชัด ผลกลม ขนาด 1 เซนติเมตร เมื่อแก่สีดำฤดูดอกบาน : มาราคม - มีนาคม ออกดอกพร้อมกันทั้งต้น และบานได้นาน 1 สัปดาห์ ดอกทยอยบานได้หลายวันในแต่ละกระจุก ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกบนเนินที่มีการระบายน้ำดี มีแสงแดดตลอดวัน และห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 5 เมตร หลังจากสิ้นฤดูฝน จะทิ้งใบและออกดอกเต็มต้น

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด