ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกประยงค์

ชื่ออื่น : ขะยง, พะยงค์, หอมไกล, Chinese Rice Flower

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaia odorata Lour.

วงศ์ : --- สายพันธุ์ ---

ลักษณะ : ประยงค์ เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 5 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 2-5 เมตร แตกกิ่งยอดเล็กๆจำนวนมาก ทรงพุ่มกลมแน่นทึบ ใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 5 ใบใบย่อยยาว 2-4 เซนติเมตร ช่อดอกออกตามซอกใบ และปลายกิ่ง ยาว 5-8 เซนติเมตร มีดอกย่อยสีเหลืองจำนวนมาก เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มิลลิเมตร ติดผลจำนวนมาก ผลสุกสีแดงฤดูดอกบาน : สิงหาคม - ธันวาคม ออกดอกพร้อมกันทั้งต้น และบานอยู่ได้ราว 1 สัปดาห์ แต่ละช่อทยอยบานได้ถึง 3 วัน ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร ตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง พรวนดิน กำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยคอก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง