ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกบุหงาส่าหรี

ชื่ออื่น : บุหงาแต่งงาน, Spiny Fiddlewood-

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citharexylum spinosum L.

วงศ์ : LABIATAE (LAMIACEAE)

ลักษณะ : บุหงาส่าหรี เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 4 ถึง 7 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-7 เมตร ทรงพุ่มกลมกว้าง แตกกิ่งจำนวนมาก ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน รูปใบหอก ยาว 10-15 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ แผ่นใบกว้าง ผิวใบเป็นมันเรียบทั้งสองด้าน ดอกออกเป็นช่อสีขาว ยาว 10-20 เซนติเมตร ออกตามซอกใบและตามกิ่ง มีดอกย่อยจำนวนมาก แต่ละดอกมี 5 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : ดอกออกตลอดปี ดอกทยอยบานจากโคนช่อไปหาปลายช่อ ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงที่ที่ได้รับแสงแดดตลอดวัน หากปลูกในที่ร่มจะไม่ค่อยออกดอก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง