ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกบานเย็น

ชื่ออื่น : Four-o'-clock Flower, Marvel of Peru, จันยาม, จำยาม, ตามยาม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mirabilis jalapa L.

วงศ์ : NYCTAGINACEAE

ลักษณะ : บานเย็น เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 0.5 ถึง 1 เมตร ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่ม สูง 50-90 เซนติเมตร ลำต้นอ่อนอวบน้ำ เมื่อต้นแก่จะมีหัวเกิดอยู่ใต้ดิน แตกกิ่งจำนวนมาก แผ่เป็นพุ่มกว้าง มีใบจำนวนมากรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม สีเขียวอ่อน ยาว 8-12 เซนติเมตร ดอกออกเป็นกระจุกเล็กๆ 2-3 ดอก เวลาบานรูปแตร โคนกลีบดอกเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีหลายสี สีแดง สีเม็ดมะปราง สีแดง สีเหลืองอมแดง ผลกลม เมื่อแก่สีดำฤดูดอกบาน : ดอกออกตลอดปี ดอกเริ่มบานตอนเย็นและช่วงค่ำ ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกบานวันเดียวและร่วงในวันถัดมา

การปลูก : สามารถปลูกเป็นไม้ดอกกระถางได้สวยงาม ถ้าต้องการปลูกลงแปลงกลางแจ้งควรปลูกหลายต้นให้มีระยะห่าง 50 เซนติเมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด