ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกบานบุรีหอม

ชื่ออื่น : บานบุรีแสด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Odontadenia speciosa benth.

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะ : บานบุรีหอม เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยอายุหลายปี เลื้อยได้ไกล 5-10 เมตร ลำต้นมียางสีขาวใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน รูปรีแกมรูปขอบขนาน ยาว 10-14 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมแผ่นใบบาง สีเขียวอมเหลือง ช่อดอกสีเหลือง หรือเหลืองอมแสด ขนาดเล็กกว่าบานบุรีสีเหลืองเล็กน้อย ออกที่ปลายยอด มีดอกย่อย 4-9 ดอก โคนกลีบดอกเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 เซนติเมตร ไม่ติดผลฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี ดอกทยอยบาน และบานวันเดียวแล้วร่วง ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆในช่วงเช้า

การปลูก : สามารถปลูกลงในกระถางทีค่อนข้างใหญ่และทำค้างเล็กๆให้เลื้อยไต่ สำหรับต้นที่ปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ควรตัดแต่งเถาให้โปร่ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ตอนกิ่ง