ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกบัววิกตอเรีย

ชื่ออื่น : บัวกระด้ง, Amazon Water-lily, Giant Water-lily, Victoria Water-lily

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Victoria amazonica (Poeppig) Sowerby

วงศ์ : NYMPHAEACEAE

ลักษณะ : บัววิกตอเรีย เป็นไม้น้ำ ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้น้ำจำพวกบัวอุบลชาติ มีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาใต้ ใบคล้ายกระด้งขอบงอตั้งชันขึ้นมีขนาด 1.20-2 เมตร ดอกสีขาว มีหนามตามกลีบนอก บานเหนือน้ำเวลากลางคืน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20-25 เซนติเมตร เวลากลางวันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงจนกระทั่งโรย ผลเป็นฝักกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 เซนติเมตร มีเมล็ดกลมสีน้ำตาล ขนาด 1เซนติเมตรฤดูออกดอก : ตุลาคม - กุมภาพันธ์ ทยอยออกดอกตลอดปี ส่งกลิ่นหอมแรงตั้งแต่ช่วงเย็นไปถึงเช้า
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด

การปลูก : ควรนำต้นที่แข็งแรงและเริ่มให้ใบใหญ่ปลูกลงกลางบ่อน้ำที่กว้างกว่า 5 เมตรและลึกประมาณ 1 เมตร หมั่นกำจัดวัชพืชและหอยที่จะมากัดกินใบและดอกอ่อนด้วย

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินเหนียว ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด