ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกนมแมว

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum siamense (Scheff.) Ban

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : นมแมว เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้รอเลื้อย เลื้อยได้ไกล 2-5 เมตร ลักษณะการเกาะเลื้อยต่างจากไม้เลื้อยชนิดอื่นๆ คือกิ่งพันกันเองจนดูเป็นไม้พุ่ม หากขึ้นอยู่กลางแจ้งห่างจากต้นไม้อื่นจะกลายเป็นไม้พุ่มอยู่ได้ด้วยตัวเอง ใบเดี่ยวเรียงสลับ ออกดอกเดี่ยวตามกิ่งก้านเยื้องกับใบ ดอกมีขนาด 1-2 เซนติเมตร ปลายกลีบดอกงุ้มเข้าด้านใน มี 6 กลีบ สีเหลืองนวล มีผลกลุ่ม 8-15 ผล ผลกลมรีขนาด 1-2 เซนติเมตร เมื่อแก่มีสีเหลือง รับประทานได้ฤดูดอกบาน : มาราคม - เมษายน กลิ่นหอมของดอกขึ้นอยู่กับพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นซึ่งแตกต่างกันไป พันธุ์ที่มีกลิ่นหอมจะส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : ควรเลือกปลูกต้นที่เป็นพุ่มเตี้ย ไม่เลื้อยมาก ดอกดก ดอกใหญ่และมีกลิ่นหอมแรง โดยปลูกลงแปลงกลางแจ้งห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด