ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกนมพิจิตร

ชื่ออื่น : นมตำเรีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hoya parasitica (Roxb.) Wall. ex Traill

วงศ์ : ASCLEPIADACEAE

ลักษณะ : นมพิจิตร เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยอิงอาศัยขนาดเล็ก เถายาว 1-2 เมตร ทุกส่วนของลำต้นมีน้ำยางสีขาว ใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรียาว 10-15 เซนติเมตร ใบหนาฉ่ำน้ำ ผิวใบเรียบมีเส้นกลางใบเด่นชัด ช่อดอกสีขาวรูปซี่ร่มครึ่งวงกลม ขนาด 5-8 เซนติเมตร ดอกบานคว่ำลง มีดอกย่อย 10-30 ดอก บานพร้อมกัน เกสรเป็นรูปมงกุฎสีขาว มีแต้มสีชมพู หรือม่วงแดงตรงกลาง ดอกย่อยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ติดผลเป็นฝักยาว เมล็ดปลิวตามลมได้ฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี และดกมากในช่วงเดือน กุมภาพันธ์และเดือนกรกฎาคม แต่ละช่อจะบานและอยู่ได้หลายวัน ส่งกลิ่นหอมตลอดวัน

การปลูก : โดยเลือกตัดเถาที่มีรากอยู่ตามข้ออย่างน้อยสามข้อ มาปลูกลงกระถางใช้รากเฟินชายผ้าสีดาเป็นวัสดุปลูก หรือปลูกในกระถางแขวน ช่วงแรกควรรดน้ำทุกวันจนกว่าจะตั้งตัวได้ และจับยอดที่แตกยืดยาวให้เลื้อยพันอยู่รอบกระถาง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม กาบมะพร้าว ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง