ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกนมงัว

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artabotrys harmandii Finet & Gagnep.

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : นมงัว เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย มีความสูงประมาณ 5 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีเขียว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นไม้รอเลื้อย ลำต้นมีหนามใหญ่และแข็ง ใบหนาเหนียวเข้มและเป็นมัน ออกดอกตามตะขอ กลีบดอกหนา 6 กลีบ สีเขียวเข้มเป็นมัน เรียงเป็นสองชั้นคล้ายการเวก แตกต่างกันที่ดอกบานมีสีเขียวอกเหลือง ผลกลุ่ม มี 6-20 ผล ปลายผลเป็นตุ่มแหลม เมื่อสุขสีเหลืองอมเขียว มีเมล็ด 2 เมล็ดฤดูดอกบาน : มกราคม - มีนามคม ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน และหอมแรงในช่วงค่ำ

การปลูก : ควรปลูกกลางแจ้งให้ห่างจากต้นไม้อื่น แล้วทำซุ้มให้เลื้อยไต่ หมั่นตัอแต่งให้ซุ้มโปร่ง หากปลูกลงกระถางจะไม่ออกดอก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด