ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกทิวาราตรี

ชื่ออื่น : ทิวา, Day Cestrum

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cestrum diurnum L.

วงศ์ : SOLANACEAE

ลักษณะ : ทิวาราตรี เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 4 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 2-4 เมตร แตกกิ่งขนาดเล็กจำนวนมาก เปลือกลำต้นสีน้ำตาลเป็นปุ่มปมเล็ก ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ ยาว 5-8 เซนติเมตร ขอบใบเป็นคลื่น ผิวใบเรียบเป็นมันทั้งสองด้าน ดอกออกเป็นช่อสีขาวที่ปลายกิ่ง มีดอกย่อย 15-20 ดอก โคนกลีบดอกเป็นหลอด ยาว 1 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5-6 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 มิลลิเมตร ผลกลม เปลือกนิ่มสีดำฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ บานอยู่นาน 2-3 วัน ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : สามารถปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ห่างจากต้นไม้อื่น 1-2 เมตร หรือปลูกเป็นไม้กระถาง หมั่นตัดแต่งทรงพุ่มให้กลมจะออกดอกได้รอบทรงพุ่มวิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง