ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกตุ้มหูเพชร

ชื่ออื่น : นมเมีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hoya lacunosa Blume

วงศ์ : ASCLEPIADACEAE

ลักษณะ : ตุ้มหูเพชร เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็ก เถายาว 1-3 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบเดี่ยวออกตรงข้วมเป็นคู่ รูปรี ยาว 3-5 เซนติเมตร แผ่นใบหนาฉ่ำน้ำ สีเขียวอมน้ำตาล ออกดอกที่ซอกใบเป็นช่อ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร สีขาว มีดอกย่อย 15-25 ดอก มีมงกุฎสีขาวอยู่กลางดอก ผลเป็นฝัก เมื่อแก่แล้วแตก เมล็ดมีขนฟูปลิวได้ฤดูดอกบาน : พฤษภาคม - ตุลาคม ออกดอกพร้อมกันทั้งต้น ดอกบานอยู่ได้หลายวัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : เลือกตัดเถาที่มีรากแตกตามข้อให้ยาวอย่างน้อย 3-4 ข้อ นำมาปลูกยึดเกาะกับเปลือกมะพร้าว แก่นไม้ ตอไม้ หรือปลูกลงกระถางไม้แขวน โดยมีชิ้นของรากเฟินชายผ้าสีดาเป็นวัสดุปลูก ชอบแสงแดดรำไร ความชื้นสูง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม กาบมะพร้าว ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง