ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกตีนเป็ดน้ำ

ชื่ออื่น : ตีนเป็ดทะเล, Pong Pong

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cerbera odollam Gaertn.

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะ : ตีนเป็ดน้ำ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 3 ถึง 5 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-5 เมตร แตกกิ่งน้อย เปลือกต้นนิ่มฉ่ำน้ำ มีน้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปไข่กลับแกมรูปหอก ยาว 15-25 เซนติเมตร ช่อดอกออกที่ปลายยอด มีดอกย่อยจำนวนมาก โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดสีขาว ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ผลกลม ขนาด 4-5 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี ดอกดกในช่วงปลายฤดูหนาวและในช่วงกลางฤดูฝน ดอกบาน 2 วันแล้วร่วง ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้งห่างต้นไม้อื่นอย่างน้อย 4 เมตร เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับตามแถบริมทะเล เพราะทนต่อไอเกลือ น้ำเค็มและลมทะเล

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง