ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกตาเหินเหลือง

ชื่ออื่น : Yellow Butterfly Ginger

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hedychium flavum Roxb.

วงศ์ : ZINGIBERACEAE

ลักษณะ : ตาเหินเหลือง เป็นไม้หัวหรือมีเหง้า มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้หัวล้มลุกหลายฤดู มีลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า แตกแขนงทางด้านข้าง ก้านใบห่อเป็นลำ แต่ละกอมีหลายลำ และมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ใบเดี่ยวรูปขอบขนาน ยาว 4 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมเป็นติ่ง ขอบใบเป็นคลื่น ออกดอกเป็นช่อสีเหลือง ยาว 12-20 เซนติเมตร มีดอกย่อย 25-40 ดอก เมล็ดกลม เมื่อแก่สีดำฤดูออกดอก : พฤษภาคม - สิงหาคม ช่อดอกบานเกือบพร้อมกันทั้งต้น ดอกทยอยบาน นาน 1 สัปดาห์ ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : สามารถปลูกลงกระถางขนาดใหญ่ได้ หรือปลูกลงแปลงในที่ร่มรำไร ชอบดินที่ชื้นแฉะและระบายน้ำดี จะแทงหน่อจนกอใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด แยกหน่อ