ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกตันหยง

ชื่ออื่น : Divi-divi

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd.

วงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ลักษณะ : ตันหยง เป็นไม้ต้นแผ่เป็นรัศมี มีความสูงประมาณ 4 ถึง 6 เมตร ดอกมีสีเขียว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นพรรณไม้จากต่างประเทศ แต่เจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-6 เมตร แตกกิ่งเป็นพุ่มเตี้ยแผ่กว้าง ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว มีใบย่อยขนาดเล็ก ออกดอกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายกิ่ง ช่อยาว 5-15 เซนติเมตร มีดอกย่อยเล็กๆ สีเขียวอมเหลืองจำนวนมาก ดอกที่โรยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ฝักมีลักษณะแบนและโค้งงอ มีเมล็ด 2-3 เมล็ดฤดูดอกบาน : มิถุนายน - กรกฎาคม ออกดอกบานเกือบพร้อมกันทั้งต้น บานอยู่นาน 1 สัปดาห์ ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้งห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 5 เมตร ปลูกเป็นต้นเดี่ยว และตัดแต่งทรงพุ่มให้สวยงาม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด