ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกตะลุมพุก

ชื่ออื่น : มะคังขาว, ลุมพุก, Divine Jasmine, Tamilnadia

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tamilnadia uliginosa (Retz.) Tirveng. & Sastre

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : ตะลุมพุก เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 5 ถึง 8 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พื้นเมืองที่พบในป่าเตงรัง เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-8 เมตร แตกกิ่งยาวยืดจำนวนมาก เปลือกหนา ลำต้นมีหนามแหลม ใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่กลับ ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบดอกหนามี 5 กลีบ สีขาว เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5-5 เซนติเมตร ดอกบานคว่ำลง ผลรูปไข่ เมื่อสุกสีเหลือง เปลือกหนา มีเมล็ดจำนวนมากฤดูดอกบาน : กรกฎาคม - ตุลาคม ดอกออกตลอดปี ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 4 เมตร และไม่ควรปลูกลงกระถางจะไม่ออกดอก ชอบดินที่ชื้นแฉะควรตัดแต่งโคนต้นให้มีเพียงลำต้นเดียว

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด