ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกดอกน้ำตาล

ชื่ออื่น : เถาสำรอก, นมควาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fissistigma minuticalyx (McGregor & W.W.Sm.) Chatterjee

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : ดอกน้ำตาล เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ที่พบในป่าเบญจพรรณ ระดับพื้นราบจนถึงป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูง และอากาศหนาวเย็น อายุหลายปี แตกยอดมากบริเวณปลายกิ่ง ลำต้นและกิ่งมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีม่วง บริเวณยอดอ่อน ใบ และดอกอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุมหนาแน่น ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน ยาว 10-15 เซนติเมตร เส้นใบย่อยเห็นเด่นชัดทั้งสองด้านของใบ ดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก 3-10 ดอก ออกตามกิ่งตรงข้ามใบ กลีบดอกสีเหลืองอ่อน มี 6 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : มีนาคม - เมษายน แต่ละช่อทยอยบาน ดอกบาน 2 วันโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน และหอมแรงในช่วงพลบค่ำ

การปลูก : การปลูกควรทำซุ้มให้เลื้อยไต่ ชอบอากาศหนาวเย็น มีความชื้นสูง และต้องการแสงแดดเต็มที่ ชอบดินร่วนระบายน้ำดี หมั่นตัดแต่งเถาให้โปร่ง จะออกดอกมาก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง