ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกซ่อนกลิ่น

ชื่ออื่น : ซ่อนกลิ่นดอกลา, ซ่อนกลิ่นดอกซ้อน, ซ่อนชู้, Tuberose

ชื่อวิทยาศาสตร์ : : Polianthes tuberosa L.

วงศ์ : AGAVACEAE

ลักษณะ : ซ่อนกลิ่น เป็นไม้หัวหรือมีเหง้า มีความสูงประมาณ 0 ถึง 0 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีหัวเป็นกระจุกอยู่ใต้ดิน แตกใบจากหัวเป็นกอๆ ใบยาว มีดอกเป็นช่อยาว 15-35 เซนติเมตร ดอกย่อยมีจำนวนมาก สีขาว มีทั้งพันธุ์ดอกลาที่มีกลีบดอกชั้นเดียว และพันธุ์ดอกซ้อนที่มีกลีบดอกหลายชั้นฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี หลังจากปลูกแล้ว 3 เดือนจะเริ่มออกดอก ดอกทยอยบานตั้งแต่โคนช่อไปหาปลายช่อ ส่งกลิ่นหอมแรงทั้งกลางวันและกลางคืน ดอกบานนานหลายวัน

การปลูก : สามารถปลูกลงกระถางขนาดใหญ่ได้ ชอบดินร่วนที่ระบายน้ำดี หมั่นกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยคอกเป็นช่วงๆ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  แยกหน่อ