ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกชำมะนาด

ชื่ออื่น : ชมนาด, ดอกข้าวใหม่, Bread Flower

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vallaris glabra (L.) Kuntze

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะ : ชำมะนาด เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เนื้อแข็ง แตกกิ่งแขนงเลื้อยทอดยาว ทุกส่วนของต้นมียางสีขาว ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน รูปไข่ ยาว 12-45 เซนติเมตร ช่อดอกออกทีซอกใบ มีดอกย่อย 35 ดอก กลีบดอกสีขาวอมเขียว เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร และมีกลิ่นหอมเหมือนข้าวสุกใหม่ ผลมีเนื้อนิ่ม เมื่อแก่จะแตก เมล็ดมีใยปลิวตามลมได้ฤดูดอกบาน : มาราคม - มีนาคม ดอกทยอยบานทั้งช่อ ดอกบานวันเดียวร่วง ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกลงกระถางขนาดใหญ่ แล้วทำซุ้มให้เลื้อยไต่ ตั้งไว้ในที่มีแสงแดดตลอดวัน หมั่นพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และตัดแต่งทรงพุ่ม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง โน้มกิ่ง