ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกช้างน้าว

ชื่ออื่น : กระแจะ, ตาลเหลือง, Vietnamese Mickey Mouse Plant

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ochna integerrima (Lour.) Merr.

วงศ์ : OCHNACEAE

ลักษณะ : ช้างน้าว เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 5 ถึง 8 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก พบตามป่าดิบแล้ง สูง 5-8 เมตร เปลือกต้นหนาสีน้ำตาล แตกเป็นร่องตามยาว แตกกิ่งก้านจำนวนมาก มีทรงพุ่มกลม ผลัดใบก่อนออกดอก ใบเดี่ยวรูปหอกกลับ ยาว 8-12 เซนติเมตร ขอบใบหยักเป็นซี่แหลมเล็กๆ ผิวใบเกลี้ยงเป็นมันทั้งสองด้าน ช่อดอกสีเหลือง ออกเป็นกระจุกตามกิ่ง มีดอกย่อย 2-8 ดอก กลีบดอกสีเหลือง เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร ผลกลม เมื่อสุกสีดำฤดูดอกบาน : มาราคม - มีนาคม ดอกบานพร้อมกันเกือบทั้งต้น บานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกบนเนินห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 3 เมตร ในพื้นที่ที่ระบายน้ำดี

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างน้อย ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด