ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกช้างแดง

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. var. gigantea

วงศ์ : ORCHIDACEAE

ลักษณะ : ช้างแดง เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยชนิดเดียวกับช้างกระ แต่มีช่อดอกสีแดงเข้ม ลำต้นสูง 30 เซนติเมตร มีรากอากาศขนาดใหญ่ ใบเดี่ยวเรียงสลับซ้อนกัน รูปขอบขนานกว้าง 4-6 เซนติเมตร ยาว 30-40 เซนติเมตร มีช่อดอกออกทุกซอกก้านใบ ช่อดอกยาว 25-35 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก มีกลีบดอก 6 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร ผลเป็นฝัก มีเมล็ดขนาดเล็กฤดูดอกบาน : ธันวาคม - มีนาคม ดอกทยอยบานทั้งช่อ และบานอยู่ได้หลายวัน ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกลงกระเช้าไม้ คาคบต้นไม้ใหญ่ที่มีเปลือกขรุขระ ควรแขวนไว้ในที่แสงแดดครึ่งวัน หรือใต้หลังคาพรางแสง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม กาบมะพร้าว ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แยกหน่อ