ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกชา

ชื่ออื่น : เมื่ยง, Tea Plant

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam.

วงศ์ : THEACEAE

ลักษณะ : ชา เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 3 ถึง 5 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้เศรษฐกิจ  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มหรือไม้ขนาดเล็ก สูง 3-5 เมตร นิยมตัดแต่งให้ทรงพุ่มเตี้ย เพื่อเก็บเป็นใบชาอ่อนได้ง่าย แตกกิ่งจำนวนมาก ทรงพุ่มกลมแน่นทึบ ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปรี ยาว 6-10 เซนติเมตร ขอบใบหยักเป็นซี่แหลมเล็กๆ แผ่นใบหนา ใบแก่แข็งและเหนียว ออกดอกที่ปลายยอด ดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก 1-3 ดอก กลีบดอกสีขาว มีเกสรสีเหลืองเพศผู้จำนวนมาก เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร
ฤดูดอกบาน : ตุลาคม - ธันวาคม ทยอยออกดอกเป็นช่วงๆ ดอกบานวันเดียวร่วง ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ระดับสูง ที่มีอากาศหนาวเย็น ดินชื้นและมีการระบายน้ำดี และต้องการแสงแดดมาก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง