ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกชมพูเชียงดาว

ชื่ออื่น : ชมพูพิมพ์ใจ, พิมพ์ใจ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Luculia gratissima (Wall.) Sweet var. glabra Fukuoka

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : ชมพูเชียงดาว เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีชมพู

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กพบบนดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สูง 1-2 เมตร เนื้อไม้อ่อนและแตกกิ่งจำนวนมากเป็นพุ่ม เปลือกต้นสีน้ำตาล กิ่งอ่อนมีขนปกคลุม ใบเดี่ยว รูปหอกแกมรูปขอบขนาน ยาว 6-11 เซนติเมตร เส้นใบย่อยเป็นร่องเห็นเด่นชัด ออกช่อดอกที่ปลายกิ่ง สีชมพูอ่อน ช่อดอกยาว 10-15 เซนติเมตร มีดอกย่อย 20-30 ดอก แต่ละดอกมี 5 กลีบ ผลกลม เมื่อแก่แตก เมล็ดมีปีกเล็กๆฤดูดอกบาน : พฤจิกายน - มาราคม ดอกบานวันเดียวโรย ดอกย่อยบานพร้อมกันทั้งช่อ มีกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : เป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวเย็น จึงเหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ที่สูง และไม่เหมาะปลูกในพื้นที่ราบ หรือพื้นที่อากาศร้อน

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง