ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกจิกนมยาน

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia macrocarpa Hassk.

วงศ์ : LECYTHIDACEAE

ลักษณะ : จิกนมยาน เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 15 ถึง 20 เมตร ดอกมีสีชมพู

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูง 15-20 เมตร ลำต้นมีปุ่มปม แตกกิ่งจำนวนมาก เป็นพุ่มกลมโปร่ง มีใบเพฉาะที่ปลายยอด ใบรูปใบหอก ยาว 25-35 เซนติเมตร แผ่นใบบาง เส้นใบย่อยด้านบนเป็นร่องลึก ดอกออกเป็นช่อ ยาว 30-80 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก เกสรเพศผู้ยาวสีชมพู ดอกบานเรียงจากโคนช่อไปหาปลายช่อ ผลรูปไข่ สีเขียวฤดูดอกบาน : เมษายน - สิงหาคม แต่ละช่อจะบานอยู่ได้หลายวัน ดอกย่อยทยอยบาน ส่งกลิ่นหอมแรงในช่วงกลางคืนจนถึงช่วงสาย

การปลูก : ควรปลูกห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 4 เมตร ในที่ร่มรำไร ชอบอากาศเย็น มีความชื้นสูง และระบายน้ำดี โดยเฉพาะที่บริเวณริมตลิ่ง ใกล้ลำธารหรือบ่อน้ำ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง