ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกจำปูน

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anaxagorea javanica Blume

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : จำปูน เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : พบตามป่าดิบชื้น ภาคตะวันออกและภาคใต้ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร เปลือกต้นสีดำ มีกลิ่นฉุน ลำต้นและกิ่งเหนียวมาก ใบเดี่ยวรูปรีแกมรูปขอบขนาน ยาว 12-20 เซนติเมตร โคนใบมน เนื้อใบบางเรียบเป็นมัน ดอกเดี่ยว ออกที่ปลายกิ่ง มีกลีบหนาและแข็ง 6 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ดอกสีขาวนวล ผลกลุ่ม เมื่อแก่แล้วแตก เมล็ดสีดำฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี และออกมากในช่วงฤดูฝน ดอกบานวันเดียวร่วง ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงห่างต้นไม้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร และปลูกในที่ร่มรำไร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกจะช่วยให้ต้นโตเร็วขึ้น ชอบดินที่มีความชื้นสูง และระบายน้ำดี

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง