ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกจำปีป่า

ชื่ออื่น : จำปาป่า, จุมปี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia baillonii Pierre

วงศ์ : MAGNOLIACEAE

ลักษณะ : จำปีป่า เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ มีความสูงประมาณ 20 ถึง 30 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร แตกกิ่งมาก เป็นพุ่มเฉพาะที่ยอด เปลือกแตกสะเก็ดเป็นแผ่นเล็กๆ ใบเดี่ยวรูปขอบขนาน แผ่นใบบาง ใบอ่อนมีขนปกคลุม ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ สีขาว มีกลีบดอก 15-18 กลีบ ผลเป็นกลุ่ม มีเปลือกผลย่อยเชื่อมติดกัน เมื่อแก่เปลือกหลุดออกเหลือแต่แกนผลคล้ายก้างปลา เมล็ดสีแดงเข้มฤดูดอกบาน : เมษายน - พฤษภาคม ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวันตั้งแต่ช่วงพลบค่ำ

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 5 เมตร ชอบอากาศหนาวเย็นมีความชื้นสูง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง