ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกจำปีดอลต์โซปา

ชื่ออื่น : Sweet Michelia

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia doltsopa (King) Figlar

วงศ์ : MAGNOLIACEAE

ลักษณะ : จำปีดอลต์โซปา เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 5 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-5 เมตร ผลัดใบบางส่วนก่อนออกดอก แตกกิ่งน้อยเป็นพุ่มกลมโปร่ง กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปรี แผ่นใบหนาและเหนียว ดอกเดี่ยวสีขาว ออกดอกพร้อมกันทั้งต้น ที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 เซนติเมตร มีกลีบดอก 12 กลีบฤดูดอกบาน : มกราคม ดอกบานอยู่ได้ 2-3 วัน เมื่อใกล้โรย กลีบดอกจะกางบานออก แล้วร่วงในวันต่อมา ส่งกลิ่นหอมแรงไปไกล

การปลูก : เนื่องจากเป็นไม้จากต่างประเทศ จึงการอากาศหนาวเย็น การปลูกจึงเหมาะสำหรับพื้นที่ระดับสูง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา