ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกจำปี

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia x alba (DC. )Figlar

วงศ์ : MAGNOLIACEAE

ลักษณะ : จำปี เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ มีความสูงประมาณ 10 ถึง 20 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้น สูง 10-20 เมตร ทรงพุ่มเป็นรูปสามเหลี่ยมใบเดี่ยวเรียงเวียน รูปรี มีขนาดใหญ่ ผิวใบเรียบทั้งสองด้าน ดอกเดี่ยว ออกตรงซอกใบ กลีบดอกหนา สีขาว มี 10-12 กลีบ ยาว 4-6 เซนติเมตร ปลายกลีบดอกเรียวแหลม ไม่ติดผลฤดูดอกบาน : สิงหาคม - พฤศจิกายน ทยอยออกดอกตลอดปี ดอกเริ่มแย้มและส่งกลิ่นหอมตั้งแต่ช่วงใกล้พลบค่ำกลิ่นหอมแรงตลอดวัน และจะร่วงในวันต่อมา

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 5 เมตร ชอบดินร่วนระบายน้ำดี ไม่ชอบพื้นที่มีน้ำขังแฉะ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง