ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกจำปาป่า

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre var. pubinervia blu

วงศ์ : MAGNOLIACEAE

ลักษณะ : จำปาป่า เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ มีความสูงประมาณ 20 ถึง 35 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 20-35 เมตร ขึ้นอยู่บนภูเขาทางภาคใต้ แตกกิ่งเป็นพุ่มเฉพาะที่ยอด ใบเดี่ยวเรียงเวียนรอบกิ่ง รูปรี แผ่นใบหนาและเหนียว ผิวใบเรียบเป็นมัน ใต้ใบเห็นเส้นใบเด่นชัด ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบ ใกล้ปลายยอด สีเหลืองส้ม กลีบดอกมี 10-12 กลีบ กลีบหนาฉ่ำน้ำ ปลายกลีบมนกลม เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 เซนติเมตร ผลกลุ่ม เป็นช่อยาว 10-20 เซนติเมตรฤดูออกดอก : มีนาคม - เมษายน ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ในช่วงพลบค่ำจนถึงรุ่งเช้าอีกวัน

การปลูก : เป็นต้นไม้ที่ต้องการความชื้นสูง แต่ดินต้องระบายน้ำดี ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ห่างจากต้นไม้อื่น อย่างน้อย 6 เมตร โดยปลูกเป็นต้นเดี่ยว

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ทาบกิ่ง