ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกระทุ่มนา

ชื่ออื่น : กระทุ่มน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil.

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : กระทุ่มนา เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 4 ถึง 6 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : ชอบขึ้นอยู่ตามที่ลุ่ม ชื้นแฉะ หรือในท้องนาที่มีน้ำท่วมขัง เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-6 เมตร ลำต้นเป็นปุ่มปม แตกกิ่งมาก ทรงพุ่มกลมทึบ ใบเรียงตรงข้ามเป็นคู่ รูปรี ดอกเป็นช่อกระจุก ออกที่ปลายยอด ดอกย่อยเรียงอัดแน่นเป็นก้อนกลม ขนาด 1.5 เซนติเมตร เมื่อเริ่มบานสีเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม ติดผลจำนวนมากฤดูดอกบาน : พฤษภาคม - ตุลาคม ดอกบาน 2-3 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆช่วงกลางวันและแรงขึ้นในช่วงพลบค่ำ

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ให้ห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 4 เมตร และตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง หรือมีรูปทรงสวยงามตามต้องการ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินเหนียว ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด